دانلود فیلم دانشنامه راهکار

دانلود فیلم آموزش نرم افزار فروشگاهی رایگان راهکار . قسمت دوم

در این فیلم موضوعات زیر آموزش داده می شود. 1. آموزش انواع جستجوهای پیشرفته نرم افزار(شامل جستجوی هوشمند، ترکیبی و ...) 2. آموزش تنظیمات شبکه نمایش داده شامل : نحوه اعمال تنظیمات اختصاصی برای نحوه نمایش اطلاعات در تمامی بخشهای نرم افزار، 3. آموزش نحوه گروه بندی اطلاعات، خروجی اکسل از اطلاعات، 4. آموزش نحوه استفاده از قابلیت دسته بندی که در تمامی فرمهای نمایش داده کاربرد دارد و همینطور مشاهده ...

دانلود فیلم آموزش نرم افزار فروشگاهی رایگان راهکار . قسمت اول

دانلود فیلم آموزش نرم افزار فروشگاهی رایگان راهکار . قسمت اول در این فیلم موضوعات زیر آموزش داده می شود. 1. ورود به برنامه و آشنایی با محیط کلی نرم افزار فروشگاهی راهکار 2. آموزش معرفی طرف حسابها و نکات مرتبط با طرف حساب 3. آموزش معرفی کالاها و نکات مرتبط با کالا 4. آموزش ثبت فاکتور خرید و جزئیات آن 5. آموزش ثبت فاکتور فروش و جزئیات آن برای دانلود این ویدئوی آموزشی بر روی لینک زیر کلی...

دانلود فیلم آموزش نرم افزار بایگانی (آرشیو) راهکار

دانلود فیلم آموزش نرم افزار بایگانی (آرشیو) راهکار در این فیلم موضوعات زیر آموزش داده می شود. معرفی مفاهیم موجود در سیستم بایگانی راهکار از قبیل "واحدهای بایگانی" ، "جانمایی ها" ، "انواع اشیاء بایگانی" و ... آموزش کامل کار با نرم افزار بایگانی راهکار. برای دانلود این ویدئوی آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید. ...

دانلود فیلم آموزش نرم افزار دبیرخانه راهکار

دانلود فیلم آموزش نرم افزار دبیرخانه راهکار در این فیلم موضوعات زیر آموزش داده می شود. آموزش کامل کار با نرم افزار دبیرخانه راهکار. برای دانلود این ویدئوی آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید. ...