مکتب خونه همه چی دونا؟

دلتنگی ...

۱۳۹۵/۰۵/۰۳ 685 بازدید
دلتنگی ...
کد مطلب : 312234

محبوبم! دلم برايتان تنگ است . دل دواني نباشد آب ها روان نمي شوند و مرغان دريايي آشيانه گم مي كنند. آه ها از دل ها منتشر نمي شود. ابتهاج از دل ها مي رود.دهان ها آوازهاى شادي آور نمي خوانند. باغبان ها به درختان اندوه را قَلَمه مي زنند. من كمربندم را محكم مي كنم ، دوان دوان به طرف شمشيرها و زخم ها مي دوم . كوزه هاى ترشي مي شكند و بوى سركه همه جا را مي گيرد . تو نباشي اينجا برادر با برادر ، همسايه با همسايه ، شهر با شهر قهرند. زمين ماتم مي گيرد و آسمان پژمرده مي گردد. ماه خجالت زده است . من مي ميرم و در مردگي مي مانم تا دوباره به نگاه تو زنده شوم . محبوب من ! من اگر عاشق نباشم زندگي ناتمام است مانند يك استكان چاى سرد شده ! مثل رودخانه اى كه از نيمه راه به مبدأش باز ميگردد.
#١٠٠برگ
http://kahlek.ir/index.php/EliZE_93

نویسندگی در مجله اینترنتی کهلیک برای همه آزاد است، کافیست عضو شوید و دانسته هایتان را با سایرین به اشتراک بگذارید :

برای عضویت در مجله اینترنتی کهلیک کنید

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

EliZe
نویسنده : EliZe