مکتب خونه همه چی دونا؟

دانشجوی معماری

۱۳۹۵/۰۵/۰۳ 650 بازدید
دانشجوی معماری
کد مطلب : 312232

همه چیز تغییر می کند. همه می دانند. همه می دانند گذشت زمان بتونه است بر روی ترک، آسفالت است بر روی جاده ی مال رو.
همه می دانند زمان می گذرد تا بعضی چیزها را فراموش کنیم و بعضی چیزها را مثل شئی ای مقدس بالای وجودمان بگذاریم و آن را خاطره صدایش کنیم.
.
خاطره
.
زمان می گذرد تا همه چیز تغییر کند... که ایمان بیاوریم به پویایی، به حرکت، به عدم ثبات...
.
پویایی
.
زمان می گذرد تا یکی دیگر شویم. یکی دیگر که چشم هایش مثل قبل نمی بیند، افکارش مثل قبل نیست...
.
یکی دیگر
.
زمان می گذرد تا کهنگی ها را ساعت ۹ سر کوچه بگذاریم و نصفه شب مردی نارنجی پوش ته مانده هایش را جارو کند.
.
جارو
.
زمان می گذرد تا هی فاصله بگیریم از روزهایی که حرص خورده بودیم و اشک ریخته بودیم. از روزها و وقایعی که به کتاب مقدسمان ( نویفرت ) قسم می خوردیم مهم است.
که انگار همه ی زندگی مان بود.
.
معماری
.

از اشتباهات و شكست ها فاصله ميگيري و و از بيرون گود تماشايشان مي كني و اينبار جور ديگر ميبيني ... عجيب متفاوت ميبيني ... و ميماني از حكمت و دانش پشت پرده ... و حتي به سجده شكر ميفتي بابت هر آنچه ندانسته برايش غصه خورده بودي ...
.
آه شبهای بیداری.
.
آه طرح های نهایی.
.
آه بعد های تنهایی.
.
فاصله که می گیری، دور که می شوی خیلی چیزها از شاخه ی اهمیت پایین می افتد و خرد می شود. زمان که می گذرد راحت تر می شود برگشت، نگاهی به عقب انداخت و لبخند زد...
.
آه عکس ها .
.
آه مکس ها .
.
ع ببخشید

نویسندگی در مجله اینترنتی کهلیک برای همه آزاد است، کافیست عضو شوید و دانسته هایتان را با سایرین به اشتراک بگذارید :

برای عضویت در مجله اینترنتی کهلیک کنید

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

EliZe
نویسنده : EliZe