مکتب خونه همه چی دونا؟

بخشش ... اره یا نه ؟شما چه میکنید ؟

۱۳۹۵/۰۴/۲۳ 357 بازدید
بخشش ... اره یا نه ؟شما چه میکنید ؟
کد مطلب : 301779


در چه صورت می بخشید ؟در چه صورت نمی بخشید ؟چه کسانی و تا چه شعاعی را مقصر می دانید ؟
بنده ادم بخیلی در بخشش نیستم ولی معتقدم هرکسی لایق بخشش نیست ،اگر اشتباهی در یک مرحله و بدون قصد و غرض و تحت تاثیر جو و شرایط بوده طوریکه اگر خودم هم در ان شرایط قرار میگرفتم ممکن بود ان کار را بکنم ،به بخشش و گذشت فکر میکنم و عمل میکنم و فرصت می دهم ،بدون قهر و تلخی ...
ولی اگر در چندین مرحله پشت سرهم اشتباه صورت گرفته باشد و متوجه این دلخوری در هر مرحله باشند و بازهم تکرار کنند ،نمی بخشم ...
چون فرقه بین کسی که اشتباهی یک اجر از دیوار کنده و کسی که با پتک به قصد ویرانی ،افتاده به جان شالوده بنا ...
فرق است ،فرق ...
درسته باهاشون در اتفاقات خوب شریک بودم ،باهاشون بزرگ شدم ،هم صحبت و هم کلام شدم ،قدم زدم ،در یک هوا تنفس کرده ام ،در زیر یک سقف جمع شده ام ،... و انتظار این پشت خالی کردن از طرفشون نداشتم ،ولی با مرحله به مرحله ادامه دادنشون ،امید من ،کمرنگ تر برای بازگشت به گذشته شد ...
طوریکه فراموش میکنم هرچه بوده ،هرچه گذشته ،...فقط از خودم میپرسم این حجم وقاحت تا حالا کجا بوده ؟چرا تا حالا متوجه نشده بودم ؟چرا تا حالا گوشه ای از این استعدادشونو نشون نداده بودند ؟ ....
فقط به این نتیجه می رسم این ها اب ندیده بودن ،وگرنه شناگر قهاری بودن ...
و من چه راحت این ویژگی تعمیم میدهم به همه ،چرا که واقعا فکر میکنم همه اگر فرصت پیدا کنند ،پرده از این قابلیت نهان شون برمی دارند ،ممنونم که چشم و ذهن منو به این قابلیت باز کردید .
در این اتفاقات چه اونایی که فهمیدن ولی دور ایستادن که یوقت دست به دامنشون نشی ،چه اونایی که با سکوتشون کمک کردن و راه رو هموار کردن ،چه اونایی که به هر طرف منافعشون تامین می شد ،می چرخیدن و چه اونایی که که قبیحانه فریاد حق حق سر دادند ،...
همه و همه مقصرند و هیچ کدام لایق بخشش و گذشت نیستند .
براستی به ان دنیا معتقدید ؟به خدا چطور ؟می شود حاج اقا و حاج خانوم بود و عمل کننده یا نظاره کننده ظلم بود ؟و یا چطور می شود سرانجام یک عمل را در زندگی بقیه دیده باشید و از عواقب ان باخبر باشید ،ولی وقتی در زندگی نزدیکان تان اتفاق بیفتد ،سکوت کنید ؟براستی انسان اید ؟
فقط می خواهم یکی مثل خودتان در سر راهتان قرار گیرد ،دقیقا مثل خودتان ...
نامه سرگشاده به هر انکه مصداقش را در زندگی خودش یا اطرافیانش می بیند ...
براستی در این مواقع چه میکنید ؟...
http://kahlek.ir/index.php/EliZE_93
بخشش و گذشت

نویسندگی در مجله اینترنتی کهلیک برای همه آزاد است، کافیست عضو شوید و دانسته هایتان را با سایرین به اشتراک بگذارید :

برای عضویت در مجله اینترنتی کهلیک کنید

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

EliZe
نویسنده : EliZe