شهر فرنگ خبر، سرگرمی، موسیقی، و ...

جامعه:تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و غیردولتی ابلاغ شد/ پزشک عمومی؛ ۲۲ هزار تومان

۱۳۹۵/۰۳/۲۴ 1743 بازدید
جامعه:تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و غیردولتی ابلاغ شد/ پزشک عمومی؛ ۲۲ هزار تومان
کد مطلب : 275431
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و غیردولتی ابلاغ شد/ پزشک عمومی؛ ۲۲ هزار تومان

جامعه > سلامت - معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه هیات وزیران درباره تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و غیردولتی در سال 1395 را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

مصوبه هیات وزیران درباره تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1395 را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1395 به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی:
1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار 106000 ریال
2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD 132000 ریال
3- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی 160000 ریال
4- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک 190000 ریال
5- کارشناس ارشد پروانه دار 90000 ریال
6- کارشناس پروانه دار 73500 ریال

ب- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر برای ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و کارکنان غیر پزشک دارای دکترای تخصصی (PhD) هیئت علمی و غیر هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به صورت دو برابر و به شرح جدول ذیل است:

ویزیت سهم مبلغ
متخصص و MD-PhD سهم سازمان 800ر184
سهم بیمه شده 600ر39
جمع کل 400ر224
فوق تخصص ،فلوشیپ و متخصص روانپزشک  سهم سازمان 000ر224
سهم بیمه شده 000ر48
جمع کل 000ر272
فوق تخصصروانپزشکی سهم سازمان 000ر266
سهم بیمه شده 000ر57
جمع کل 000ر323

تبصره 1- سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع بند (ب) معادل سی درصد تعرفه-های مصوب در جزء (الف) است و مبنای پرداخت بیماران برای کلیه خدمات، ارزش نسبی پایه هر خدمت (بدون اعمال ضریب تمام وقتی) است.

تبصره 2- اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی اطلاق می‌شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.

ج- ضریب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

1- ضریب تعرفه دندانپزشکی 200ر5 ریال
2- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت (تشخیصی، درمانی و توانبخشی) در بخش دولتی بر مبنای کای واحد 400ر92 (نود و دو هزار و چهارصد ریال) محاسبه می گردد.
د- هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی در سال 1395، به شرح جدول است. (ارقام: هزار ریال)

نوع تخت یک تختی دوتختی  سه تختی وبیشتر هزینه همراه نوزاد سالم  نوزاد بیمار سطح دوم  تخت بیمار سوختگی تخت بیمار روانی تخت بخش Post CCU تخت بخش  C.C.U تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و  N.I.C.U ،RICU تخت بخش BICU
یک 664ر2 998ر1 332ر1 300 666 932 702ر4 332ر1 424ر2 090ر3 180ر6 797ر6
دو 131ر2 598ر1 066ر1 240 533 746 762ر3 066ر1 939ر1 472ر2 944ر4 438ر5
سه 598ر1 199ر1 799 180 400 559 821ر2 799 454ر1 854ر1 708ر3 078ر4
چهار 066ر1 799 533 120 266 373 1,881 533 970 236ر1 472ر2 719ر2

تبصره 1- پرداخت سازمان های بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

تبصره 2- تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، براساس میزان رشد سرفصل های خدمتی و جزییات تعرفه‌های این تصویب نامه قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره 3- داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی به دست مراکز ارایه کننده خدمت تأمین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از مراکز را ندارند.

2- خودپرداخت ( فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در 1395 به شرح زیر تعیین می شود:

الف- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل سه درصد (3%) و برای سایر بیمه‌شدگان معادل شش درصد (6%) تعیین می‌گردد.

ب- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت برای دارو و لوازم پزشکی کمافی‌السابق به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و ده درصد (10%) خواهد بود.

ج- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) در بخش سرپایی و در خدمات پاراکلینیک (موضوع کدهای (7) و (8) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت) معادل بیست درصد (20%) تعرفه دولتی خواهد بود و برای سایر خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی (سایر کدهای کتاب یادشده) معادل پانزده درصد (15%) تعیین می‌شود.

د- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه معادل هفتاد درصد (70%) در بخش سرپایی و نود درصد (90%) در بخش بستری خواهد بود (با رعایت تعهدات قبل از طرح تحول سلامت).

تبصره 1- مابه التفاوت فرانشیز پرداختی بیماران تا سی درصد (30%) برای خدمات سرپایی و ده درصد (10%) برای خدمات بستری از محل منابع طرح تحول نظام سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین می گردد.
تبصره 2- فرانشیز تعدیلی فوق الذکر صرفاً در بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی قابل اجرا است و در سایر بیمارستان ها فرانشیز بیماران کمافی السابق در خدمات سرپایی سی درصد (30%) و در خدمات بستری ده درصد (10%) خواهد بود.

3- نرخ حق بیمه درمان در سال 1395 مطابق با بند (د) ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح ذیل خواهد بود:

الف- صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری:

1- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل، بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه) در سال 1395 معادل شش درصد (6%) حقوق و مزایای مستمر تا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به شرح ذیل تعیین می گردد:
1-1- بیمه شده شاغل دو درصد (2%) حقوق مبنای کسور و بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران (7/1) درصد حقوق
2-1- دستگاه اجرایی معادل سهم بیمه شده
3-1- مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کارکنان دولت (30405) ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه بیمه خدمات درمانی (30440) ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

2- حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین دو درصد (2%) حقوق مبنای کسور و حق بیمه بازنشستگان و موظفین (7/1) درصد و بقیه تا شش درصد (6%) مبنای کسور به دست دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق ودستمزد مشمولین قانون کار می‌باشد.
تبصره- در صورتی که دریافتی حقوق و مزایای مشمولین صندوق کارکنان لشکری و کشوری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آنها معادل حداقل حقوق و مزایای قانون کار تعیین می گردد.

3- در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق های مربوط باشند، حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می‌شود.

4- کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (30) قانون برنامه پنجم توسعه می‌توانند با پرداخت شش درصد دو برابرحداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

ب- حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل شش درصد حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین که صد در صد آن به دست دولت تأمین می‌گردد.

تبصره- در مواردی که بیمه شده اصلی مددجو یا توانخواه تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و خانواده آنها (والدین، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان بهزیستی نمی باشد، پوشش بیمه ای آنها (والدین، خواهر و برادر) در قالب تبعی (3) در صندوق سایر اقشار و یا در قالب بیمه ایرانیان و یا بیمه سلامت همگانی امکان پذیر است.

ج- حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می‌گردد.

د- نرخ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال 1395 برای سایر گروه ها (صندوق‌های بیمه ایرانیان، بیمه سلامت همگانی، کارکنان وظیفه، سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان و بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد) برابر سیصد و ده هزار ریال (000/310) ریال به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1- سهم بیمه شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هریک معادل پنجاه درصد(50%) سرانه مصوب می‌باشد.

تبصره 1- در مورد گروه های نیازمند موضوع تبصره بند (2) تصویب نامه شماره 74515/ت40302 ک مورخ 14/5/1387 میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه شده (مازاد بر پنجاه درصد) بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان بیمه سلامت ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا رأسا به دست سازمان بیمه سلامت ایران تعیین می‌گردد. مشارکت بیمه شدگان فوق از نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی معادل پانزده درصد (15%) است.

تبصره 2- حداکثر مدت زمان اعتبار میزان بخشودگی برای سهم مشارکت بیمه شده معرفی شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور دو ساله است.
تبصره 3- خدمات سلامت برای ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از (20000) نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از (20000) نفر جمعیت رسیده اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از (20000) نفر ملحق گردیده اند (بر اساس تقسیمات وزارت کشور) کماکان در صندوق روستاییان و با رعایت نظام سطح بندی مربوط استمرار خواهد یافت. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می توانند از طریق این نهاد بیمه شوند.
تبصره 4- صد درصد نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال 1395 برای بیماران خاص تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان و بیمه سلامت همگانی به دست دولت تأمین می گردد.
تبصره 5- بیمه سلامت همگانی در سال 1395 برای افراد فاقد پوشش بیمه با پرداخت حق بیمه متناسب با میزان توانایی در مشارکت آنان (با مکانیزم تعیین نیازمندی همانند متقاضیان بیمه ایرانیان و یا بر اساس نتیجه استعلام از بانک اطلاعاتی هدفمندی یارانه ها) و مابقی سرانه به عنوان سهم دولت استمرار خواهد داشت.

2- حق بیمه افراد تبعی درجه (2)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب پرداخت می‌گردد.

3- حق بیمه افراد تبعی درجه (3) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق ها) معادل دو نهم (۲.۹) مازاد بر حق بیمه مصوب پرداخت می‌گردد.

4- شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان، حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

5- ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (3) بر اساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.

6- یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عایله درجه یک ایشان به دست فرد مشمول و مابقی آن به دست دولت تأمین می‌گردد.

7- سازمان بیمه سلامت ایران مجاز است نسبت به پوشش بیمه اتباع بیگانه ساکن ایران با معرفی وزارت کشور اقدام نماید.

تبصره- پوشش بیمه ای اتباع بیگانه سایر اقشار (دانشجویان، طلاب و خانواده ایثارگران) در صورت درخواست بیمه گذار مربوط بلامانع است.

هـ- این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال 1395 لازم‌الاجرا است.

ابلاغ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری همچنین مصوبه هیات وزیران درباره تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 (مطابق لیست پیوست تصویب نامه شماره 119561/ت52270 هـ مورخ 10/9/1394 )به شرح ذیل تعیین می گردد:
الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:
1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار (000ر140) ریال
2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD (000ر230) ریال
3- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (000ر280) ریال
4- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (000ر320) ریال
5- کارشناس ارشد پروانه دار (000ر120) ریال
6- کارشناس پروانه دار (000ر105) ریال
تبصره 1- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.
تبصره 2- کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره 3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.
ب- سقف ضرایب تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی:
1- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی (000ر8) ریال
2- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت در بیمارستان ها و مرکز تشخیصی درمانی وابسته به سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای کای واحد دویست هزار (000ر200) ریال محاسبه می گردد.
تبصره - ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کد (7) و (8) ) که با علامت (#) مشخص شده اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شود، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده یکصد و چهل و هفت هزار (000ر147) ریال محاسبه می گردد.
3 - کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت (خدمات کدهای (7) و (8) که با ضریب ریالی یکصد و سی هزار (000ر130) ریال محاسبه می گردد.
2- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های مشمول به شرح جدول است (ارقام به هزار ریال)

نوع تخت یک تختی دوتختی سه تختی وبیشتر هزینه همراه نوزاد سالم نوزاد بیمار سطح دوم تخت بیمار سوختگی تخت بیمار روانی تخت بخش PostCCU تخت بخش C.C.U تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و N.I.C.U،RICU تخت بخش BICU
یک 474ر3 702ر2 930ر1 386 158ر1 544ر1 790ر5 930ر1 474ر3 439ر4 720ر7 685ر8
دو 779ر2 162ر2 544ر1 309 926 235ر1 632ر4 544ر1 779ر2 551ر3 176ر6 948ر6
سه 084ر2 621ر1 158ر1 232 695 926 474ر3 158ر1 084ر2 663ر2 632ر4 211ر5
چهار 390ر1 081ر1 772 154 463 618 316ر2 772 390ر1 776ر1 088ر3 474ر3

3- سهم سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیر دولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.
ب - معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.
4- این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال 1395لازم‌الاجرا می‌باشد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی

 معاون اول رئیس جمهور همچنین مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی را ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است؛

1- سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی در سال 1395 به شـرح زیر تعیین می‌شود:
الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی:
1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار (000ر220) ریال
2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD(000ر345) ریال
3- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (000ر430) ریال
4- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (000ر490) ریال
5- کارشناس ارشد پروانه دار (000ر185) ریال
6- کارشناس پروانه دار (000ر160) ریال
تبصره 1- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کنند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.
تبصره 2- کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و PhD استفاده کنند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره 3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌شود.
تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (15%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب - سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:

1- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی(000ر12) ریال
2- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت در بخش خصوصی و خیریه بر مبنای کای واحد چهارصد هزار (000ر400) ریال محاسبه می‌شود.
تبصره - ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کدهای(7) و (8) ) که با علامت (#) مشخص شده اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و ده هزار (000ر210) ریال محاسبه می‌شود.
3-کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (کدهای (7) و (8) کتاب)
با ضریب ریالی یکصد و نود هزار (000ر190) ریال محاسبه می‌شوند.

2- سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی به شرح جدول زیر است: (ارقام به هزار ریال)

درجه ارزشیابی بیمارستان یک تختی دوتختی سه تختی وبیشتر تخت همراه  نوزاد سالم نوزاد بیمار سطح دوم تخت بیمار سوختگی تخت بیمار روانی تخت بخشPOST C.C.U تخت بخش C.C.U تخت بخش I.C.U جنرال،  Ped ICU   N.I.C.U و  RICU تخت BICU
یک 480ر6 040ر5 600ر3 720 520ر2 600ر3 800ر10 600ر3 480ر6 280ر8 960ر12 400ر14
دو 184ر5 032ر4 880ر2 576 016ر2 880ر2 640ر8 880ر2 184ر5 624ر6 368ر10 520ر11
سه 888ر3 024ر3 160ر2 432 512ر1 160ر2 480ر6 160ر2 888ر3 968ر4 776ر7 640ر8
چهار 592ر2 016ر2 440ر1 288 008ر1 440ر1 320ر4 440ر1 592ر2 312ر3 184ر5 760ر5

3- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال 1395 به شرح زیر است:

الف - معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری. 

ب - معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

4- این تصویب‌نامه شامل بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به مؤسسات خیریه نیز است.

5- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و خیریه به تفکیک برای سال 1395 در استان‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی استان به دست کارگروهی متشکل از افراد زیر تعیین خواهد شد:

1- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
2- رییس سازمان نظام پزشکی استان
3- نماینده استاندار
4- نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان
5- نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان

تبصره - در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهد یافت.

6- این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین ماه سال 1395 لازم‌الاجرا است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

۴۷۴۷


منبع : khabaronline.ir

نویسندگی در مجله اینترنتی کهلیک برای همه آزاد است، کافیست عضو شوید و دانسته هایتان را با سایرین به اشتراک بگذارید :

برای عضویت در مجله اینترنتی کهلیک کنید

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

گردآوری توسط کهلیک
نویسنده : گردآوری توسط کهلیک
پر بازدیدها

[کنسول] دانلود Call of Duty: Black Ops III XBOX 360, PS3 - بازی ندای وظیفه: بلک اپس ۳ برای ایکس باکس 360 و پلی استیشن 3

دانلود اهنگ

دانلود فیلم

اخبار ایران

[کتاب] دانلود No Starch Press Ebooks Collection - مجموعه کتاب های انتشارات نو استارچ

[نرم افزار] دانلود Telerik UI for PHP + JSP 2016.1.112 Commercial Edition - دانلود کامپوننت های تلریک برای پی اچ پی و جاوا اسکریپت

[نرم افزار] دانلود Unity Professional v5.3.0f4 + Standard Asset Pack x64 - نرم افزار ساخت بازی

[موبایل] دانلود Pinball HD Collection - بازی موبایل پین بال

[گرافیک] فونت ایران سنس ۴ - Iran Sans 4 - پرطرفدارترین فونت فارسی در سال ۹۴

[صوت] دانلود مجموعه سخنرانی های محمود معظمی

[نرم افزار] دانلود AFT Arrow v6.0.1100 - نرم افزار مدل سازی و تجزیه و تحلیل دینامیک سیالات و تراکم جریان لوله

اخبار فناوری:مقایسه گلکسی اس 7 اج و آیفون 6 اس پلاس + رای گیری

خودرو:دانگ فنگ H30، محصول جدید ایران خودرو

شهید «محمد سخن‌دان» به شهدای مدافع حرم پیوست+عکس

اخبار دیدگاه:روش تربیتی موعظه؛ چالش‌ها و آسیب‌ها با تأکید بر آموزه‌های قرآنی

[صوت] دانلود تمامی آلبوم های لئو روجاس - Leo Rojas Discography

[موبایل] دانلود Stickman Battlefields - بازی موبایل نبرد استیکمن

[نرم افزار] دانلود Pepakura Designer v4.0.0 - نرم افزار طراحی و ساخت الگوهای چند وجهی از مدل های سه بعدی

[نرم افزار] دانلود AIR Music Vacuum Pro v1.0.7 - پلاگین سینت سایزر برای ساخت صدای آنالوگ

پسری با وقارتر از پدر، تست هیوندا سوناتا LF

جدیدترین ها

سلامت:چرا اغلب افراد باهوش کمتر شاد هستند؟

سلامت:فشار خونم بالا است، چه غذاهایی بخورم؟

سلامت:راه هایی برای درمان بی خوابی

سلامت:نگذاریم جنگل های زاگرس خاکستر شود

سلامت:تبلیغات ماهوار‌ه‌ای در زمینه سلول‌های بنیادی فریب افکار عمومی است

سلامت:بررسی رفتار رئیس‌جمهور بعد از وقوع یک حادثه معدن یورت

سلامت:از مظلومیت بیماران روانی تا کاهش آستانه تحمل خانواده‌ها در مقابل آنها

سلامت:آلودگی هوای مهران، 15 برابر حد مجاز

سلامت:بدون مشورت با پزشک، مصرف داروهایتان را در ماه رمضان قطع نکنید

سلامت:توصیه‌های ورزشی برای افراد دارای اضافه وزن

سلامت:به کودکان زیر یک سال آب میوه ندهید!

سلامت:ارتباط فقر با بلوغ زودرس در کودکان

سلامت:مواد خوراکی غنی از ویتامین D را بشناسید

سلامت:پساب‌های صنعتی، در کمین دریاچه ارومیه

سلامت:با این خوراکی‌ها به جنگ «چاقی» بروید

سلامت:تکذیب یک شایعه : دستفروشی که نفر اول انتخابات خرم آباد شد ، ترور نشده

سلامت:10 نشانه وجود لخته خون در پا

سلامت:روایتی از امدادگری در زمان موشک‌باران تهران

سلامت:عکس/مرگ مرموز دختر جوان پس از عمل لیپوساکشن در یک کلینیک

سلامت:آیا انجام هر روز حرکت اسکات مضر است؟