دانلود AFT Arrow v6.0.1100 - نرم افزار مدل سازی و تجزیه و تحلیل دینامیک سیالات و تراکم جریان لوله

AFT Arrow نرم افزار قدرتمند شبیه سازی دینامیک سیالات و تراکم جریان لوله ها می باشد که ابزاری را برای محاسبه افت فشار و توزیع جریان در سیستم های لوله کشی گاز، کانال ها و مجرا ها از جمله جریان های بخار، هوای فشرده، فرآیند های گازی شیمیایی و پتروشیمی، خطوط عبور گاز طبیعی و ... در اختیار مهندسان و متخصصان قرار می دهد. با این برنامه می توانید تمامی ابزار ها شامل تانک ها، لوله ها، عبور دهنده ها، فن ها، کمپرسور ها، والو ها و ... را برای شبیه سازی کامل و همه جانبه سیستم ها و مجراها به کار بگیرید و با مدل ساخته شده مواردی چون اندازه لوله و مجرا، اندازه شیر و  محاسبات سیستم، اندازه کمپرسور و فن، کنترل اندازه دریچه، شبیه سازی عملیات سیستم و تعامل اجزا، ارزیابی عایق لوله و عبور حرارت در مبدل های حرارتی و لوله ها، عیب یابی سیستم های موجود برای تعیین علت مشکلات عملیاتی و ... را بررسی و آنالیز نمایید.این نرم افزار به طور همزمان قابلیت حل پنج مسئله اساسی جرم، تکانه، انرژی، حالت و عدد ماخ را دارد و با استفاده از روش ماتریس نیوتون - رافسون یکی از بهترین گزینش ها برای محاسبات دقیق و قابل اطمینان است.

قابلیت های کلیدی نرم افزار AFT Arrow:
- محاسبه و آنالیز انواع سیستم های لوله کشی گاز و مجزا ها
- دارای تمامی ابزار مورد نیاز برای شبیه سازی یک سیستم کامل
- کنترل دقیق عملکرد فن و کمپرسور و تحلیل مقدار انرژی مصرفی
- محاسبه و آنالیز سیستم های حرارتی
- نمودار ها و گزارش های کامل و یکپارچه
- شبیه سازی دقیق خواص بخار و گاز
- و ...