مجله زندگی کهلیک

مد
در پوشش لباس هایمان چگونه از ترکیب رنگ ها بهره ببریم؟

در پوشش لباس هایمان چگونه از ترکیب رنگ ها بهره ببریم؟

چگونگی لباس پوشیدن و ست کردن رنگ ها با هم برای هر کسی به نشانه نوعی سبک فکری و روحیه شخص تلقی می شود، اطرافیان ما را با آن نگرش فکری در جمع ها می پذیرند و ما با ان نوع پوشش به خود هویت می دهیم. برای همین چگونگی استفاده از رنگ ها در پوشش و لباس ها بسیار اهمیت دارد. پوشش مناسب پوشش مناسب لباس دیگر بر خلاف گذشته تنها برای پوشش نیست، لباس نماد هنر و خلاقیت و جریان زندگی فرد است، با لباس می تو...


آرشیو
روابط
علت خودکشی خانواده پهلوی

علت خودکشی خانواده پهلوی

این سؤال در ذهن برخی از افراد مطرح شد که علت خودکشی در خاندان پهلوی چیست و چرا تا کنون دو فرزند محمدرضا پهلوی این‌چنین به زندگی خود پایان دادند؟ سرنوشت خاندان پهلوی، سرنوشتی تراژیک است. رضا شاه، جد این خاندان، در جزیره موریس در تبعید و انزوا با افسردگی همراه با حس حقارت درگذشت تا در پایان زندگی‌اش از ابهت و شکوه رضاخانی‌ خبری نباشد و سرنوشتش تلخ‌تر از آنچه بدبین‌ترین افراد درباره‌اش پیش‌بینی کر...


آرشیو
موفقیت
موانع موفقیت؛ ۷ مانعی که باعث شکست شما می‌شود

موانع موفقیت؛ ۷ مانعی که باعث شکست شما می‌شود

همه می‌خواهند در کاری که انجامی‌ می‌دهند موفق باشند. همه‌ی ما تلاش‌ می‌کنیم به موفقیت دست یابیم و بسیاری از ما می‌خواهیم در آینده انسان بزرگی باشیم. درنتیجه، دائما از خود می‌پرسیم که چگونه می‌توان موفق‌تر شد و به راه‌های مختلف موفق‌شدن فکر می‌کنیم. برای موفقیت روش‌های جالب و امیدبخش بسیاری وجود دارد، مانند کسب عادات سودمند برای افزایش کارایی، اما معمولا وجه دیگر ماجرا را نادیده می‌گیریم: ما چندان ...


آرشیو