بافتنی و قلاب بافی هنر دست

آموزش بافت کت قلاب بافی شیک
۱۳۹۶/۰۱/۲۷1125 بازدید

آموزش بافت کت قلاب بافی شیک

پشت به اندازه نصف دور سینه یا باسن زنجیره زده و دو رج پایه بلند می بافید پایه ها به صورت شل بافته شده رج سوم پنج زنجیره زده و باپایه کوتاه یا شلال به پایه سوم وصل می کنید تا اخر رج از رج چهار مدل شروع میشه داخل حلقه زنجیره ایی هشت تا پایه می زنید یک پایه کوتاه و به حلقه بعدی وصل می کنیم تکرار مراحل تا آخر رج ردیف پنج پنج زنجیره زده و به پایه سه تا آخر این دو رج چهار و پنج تکرار میشه...

آموزش بافت لباس بافتنی زنانه
۱۳۹۴/۱۲/۰۳714 بازدید

آموزش بافت لباس بافتنی زنانه

برای بافت این لباس اول تا پنج ردیف کشباف بافته و بافت نخودی را اجرا می کنید بافت نخودی رج اول یک زیر ویک رو رج دو همه رو رج سه یک رو یک زیر یعنی برعکس رج یک رج چهار و رج های زوج رو هستند رج پنج تکرار رج اول رج هفت تکرار رج سه این هفت رج تکرار میشه برای حلقه آستین از مدل رگلان استفاده شده برای این کار از هر طرف یکی کم میشه تا به اندازه یقه جلو باقی بمونه برای یقه هم سه...

آموزش بافت پیراهن قلاب بافی
۱۳۹۴/۱۱/۱۹1329 بازدید

آموزش بافت پیراهن قلاب بافی

برای بافت این پیراهن به اندازه دور گردن زنجیره می زنیم بعد بافت را به چهار تقسیم می کنیم مثلا اگه60 زنجیر داشته باشیم میشه 20 تا برای پشت وجلو و 10 تا برای سمت راست وچپ به گوشه های بافت که رسیدیم باید به جایریک پایه از دو یا سه پایه استفاده کنیم که یقه چهار گوش در بیاد بافت بالاتنه به صورت یک ردیف ساده بافی ویک ردیف مربع بافی ( یک زنجیره یک پایه نمی بافیم و یک پایه)تکرار پرانتز . 7 رج...

کلاه بافتنی قلاب بافی
۱۳۹۴/۱۰/۲۶865 بازدید

کلاه بافتنی قلاب بافی

...

آموزش گل رز قلاب بافی
۱۳۹۴/۱۰/۱۵1180 بازدید

آموزش گل رز قلاب بافی

برای بافت این گل به تعداد زیاد زنجیره می زنیم توجه داشته باشید تعداد زنجیره روی یزرگی و کوچکی کار شما تاثیر زیادی دارد برای شروع سه زنجیره زده و در دانه دوم یک پایه بلند می زنیم و بعد در هر زنجیره چهار پایه بلند می زنیم تا اخر بافت را به همین صورت ادامه می دهیم بعد شروع به پیچیدن می کنیم تا گل مون فرم بگیره برای بافت برگ ده تا زنجیره زده برای شروع از نوک برگ شروع کرده با یک دانه ش...

ادامه فست فود
۱۳۹۴/۰۹/۲۵683 بازدید

ادامه فست فود

سالاد شش زنجیره و تا دور 8 شش تا شش تا زیاد کرده تعداد 48 عدد دور 9 داخل هر پایه دو پایه تعداد 96 دور 10 مثل دور 9 192 پایه بعد کور می کنیم پنیر 16 زنجیره و داخل هر زنجیره یک پایه کوتاه پنیر به صورت مربع می باشد...

فست فود قلاب بافی
۱۳۹۴/۰۹/۲۵762 بازدید

فست فود قلاب بافی

بافت همبرگر 6 زنجیره از دور دو تا دور 4 24 پایه ازدور 5 تا 8 ادامه می دهیم 54 پایه دور 10 و 11 بدون کم زیاد کردن از دور دوازده کم میشه تا دور 19 شش تا باید داشته باشیم نان مانند همبرگر تا ردیف 9 می بافیم گوجه یکحلقه و تا دور 5 30 پایه داریم دور شش 4 زنجیره و یک پایه کوتاه برجسته یعنی یک پایه رانمی بافیم و پایه بعد می بافیم و دوباره بر می گردیم و پایه قبل بافته تا اخر دور 7 مانند د...

آموزش یک مدل جودانه
۱۳۹۴/۰۹/۱۴1300 بازدید

آموزش یک مدل جودانه

برای این بافت مضربی از 4 را در نظر می گیریم ردیف یک وچهار دو تا زیر و دوتا زیر د وتا رو تا پایان ردیف ردیف دو وسه دو رو ودو زیر و دو رو تکرار می کنیم تا آخر ردیف ردیف یک وچهار الگوی کار پایان...

آموزش بافت گل زیبای قلاب بافی
۱۳۹۴/۰۹/۰۸1125 بازدید

آموزش بافت گل زیبای قلاب بافی

شش زنجیره زده و یک حلقه درست می کنیم پنج بافت فندوقی زده و مابین هر فندقی سه یا چهار زنجیره ردیف بعد داخل زنجیره ها را با پایه پر می کنید ردیف بعد به اندازه مثلا 24 تا زنجیره زده و با شلال یا پایه کوتاه به بافت وصل می کنیم که ساختمان گلبرگ ما را تشکیل میدهند ردیف بعد برای پر کردن گلبرگ نیمه کار را پایه بلندزده و بافت را بر میگردنیم 3 تازنجیره زده و به پایه دوم وصل کردنه و داخلش چه...

آموزش  یک سویشرت  زیبا
۱۳۹۴/۰۹/۰۶1643 بازدید

آموزش یک سویشرت زیبا

این سویشرت از پایین بافته می شود بافت این سویشرت به صورت رکن یعنی همه رو ویا همه زیر است به اندازه یک چهارم دور کمر به اضافه پنج سانت برای سجاف دانه می گیریم بافت را به صورت رکن بافته و به خط سینه که رسیدیم سه تا دونه ادو تا یکی می کنیم ردیف بعد دو تا و بعد یکی دو سه ردیف مانده به آخر یقه می زنیم دو یا سه سانت برای یقه کشبافت می بافیم برای بافت کلاه از یقه دانه گرفته و می بافیم ...

آموزش بافت کت کوتاه
۱۳۹۴/۰۹/۰۵1190 بازدید

آموزش بافت کت کوتاه

برای بافت این کت به اندازه ده تا دانه گرفته و راه برگشت را زیاد می کنید بافت 3 زیر و3 رو بعد ّبرای بافت آستین از خود کت دانه گرفته وآستین را می بافیدپشت را هم جدا گانه می بافید پایان...

آموزش بافت کلاه و شال
۱۳۹۴/۰۹/۰۴2156 بازدید

آموزش بافت کلاه و شال

برای بافت این کلاه به اندازه دورسر دانه گرفته و تا چهار تا پنج ردیف دو زیر و سه رو می بافیم به ردیف چهارم یا پنجم که رسیدیم جای دانه ها را باهم عوض می کنیم برای بافت لوزی ردیف اول یک زیر و یک رو و یک زیر سه رویک زیر یک رو و یک زیر و سه رو تکرار تا اخر ردیف بعد یک زیر دو رو یه زیر به همین صورت با زیاد کم شدن دانه ها به دست آمدن شکل لوزی جای دانه ها را عوض می کنید بالای کلاه هم بعد ل...

آموزش بافت کلاه  بافتنی
۱۳۹۴/۰۹/۰۴1920 بازدید

آموزش بافت کلاه بافتنی

برای بافت این کلاه به اندازه دور دانه می گیریم به دونه های آخر که رسیدید دانه اضافه می کنید که کلاه حالت شل می گیره ...