مثبت اندیشی مثبت اندیشی

جملات انگیزشی
۱۳۹۵/۰۹/۰۶402 بازدید

جملات انگیزشی

سربازان از پیروزی در جنگ ناامید بودند. فرمانده به آنها گفت: سکه را بالا می اندازم، اگر شیر شد پیروز می شویم و اگر خط شود شکست می خوریم. سکه شیر آمد و شادی سربازان به هوا برخاست! آنها به جنگ رفتند و بر دشمن پیروز شدند. فردای آن روز فرمانده سکه را به آنها نشان داد، هر دو طرف سکه شیر بود! *امید* در زندگی معجزه می کند... ...

نویسنده : Mahmod
پر بازدیدها
جدیدترین ها