نویسنده: گردآوری توسط کهلیک مجله اینترنتی کهلیک

اخبار دیدگاه:مفهوم عرفانی نور و ظل در قرآن و سنت

«نور» به معنای «واضح بودن و واضح ساختن»، بهترین کلیدواژه برای شناخت خدا و چگونگی ارتباط ساحت ربوبی با ماسوی­الله است. در قرآن کریم، خدای متعال صریحاً با نام «نور» یاد شده است....

اخبار دیدگاه:وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی

مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی دو دانشگاه قدیمی و نسبتاً جوان کشور ایران تدوین‌شده است....

اخبار دیدگاه:تمایز و وابستگی راهکاری منطقی در گفت‌وگوی فقه و اخلاق

این پژوهش نظریۀ تمایز با رویکرد سازگاری و وابستگی را بر خواهد گزید که هدف اصلی، کارآمد کردن هر دو علم دینی، به‌ویژه گرایش نوپدید اخلاق یعنی اخلاق کاربردی خواهد بود....

اخبار دیدگاه:بررسی و نقد فلسفی دیدگاه ابن عربی درباره مبادی برهان و یقین در عالم ماورای طبیعت

از منظر ابن ­عربی، نفس مدرِک انسان، به واسطه تبعیت و تقلید از حواس و عقل، علم آن به امور اتفاقی است؛ گاه صحیح و گاه اشتباه. محیی الدین معتقد است از میان مدرِکات، تنها عقل خطا می کند....

اخبار دیدگاه:تجربه‌های زیسته و ادراک‌شده‌ی دانشجویان

تحقیق حاضر باهدف بررسی ادراک زیسته شده و تجربه‌شده‌ی دانشجو از یک دانشگاه باسابقه، بزرگ و دولتی در تهران و به روش کیفی صورت پذیرفته است....

اخبار دیدگاه:خرید ایرباس؛ دستاوردی حداقلی

ذوق‌زدگی برای فرود یک فروند ایرباس در مهرآباد و آن را حاصل برجام دانستن در شرایطی صورت می‌گیرد که براساس همین برجام، حدود ۱۳هزار ماشین سانتریفیوژ فعال در کشورمان از کار متوقف شده است....

اخبار دیدگاه:واکاوی مفهوم کلاله در آیات و روایات

در آیات قرآن تنها در دو مورد سخن از کلاله به میان آمده است، یکی در آیۀ 12 سورۀ نساء و دیگری در آیۀ 176 آخرین آیه از همان سوره....

اخبار دیدگاه:جایگاه و نسبت میان تصوف و شریعت

یکی از پرسش های عارفان مسلمان جایگاه تصوف در شریعت اسلام است. ایشان از آغاز شکل گیری تصوف بخش هایی از کتاب های خود را که به بازشناسی پیوند میان شریعت و طریقت ، قرآن و روایات است اختصاص دادند....

اخبار دیدگاه:وضعیت زندگی تحصیلی دانشجویان خارجی دانشگاه‌های دولتی ایران در سال تحصیلی 93-1392

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت تحصیلی، ایمنی، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی دانشجویان خارجی دانشگاه‌های دولتی ایران در سال تحصیلی 1392-93 بود....

اخبار دیدگاه:تجارت به بهانه‌ توسعه یافتن

در ایران در سال‌های پس از کودتا، طبقه‌ی متوسط مصرفی توسعه یافت که نه‌فقط بیش از گذشته به مصرف کالاهای خارجی وابسته بود، بلکه از نظر فرهنگی نیز تحت‌تأثیر فرهنگ سرمایه‌داری استعماری قرار داشت....

اخبار دیدگاه:اثبات «حجیت قول لغوی» با استناد به تاریخ لغت عرب

«حجیت قول لغوی» یکی از مباحث مهم اصول فقه است که تاکنون از منظر واقعیات تاریخ لغت به آن نپرداخته‌اند. تاکنون هیچ تعریفی از «لغوی» مطرح نشده است و در این مختصر از این دو، تعریف جامعی ارائه خواهد شد....

اخبار دیدگاه:عرفان مسلمان و مسئله تاهل و تجرد سالک

در این مقاله سعی شده تا با بررسی مختصر این تاثیرپذیری، با واکاوی آثار بزرگان صوفیه دیدگاه های آنان درباره تاثیر ازدواج در طی مراتب سیر و سلوک عرفانی مطرح و بررسی شود....

اخبار دیدگاه:الگوهای تأمین منابع مالی و استخراج آموزه‌هایی برای نظام آموزش عالی ایران

پرسش اصلیِ مطالعه حاضر، شناسایی مهم‌ترین الگوهای تأمین منابع مالی آموزش عالی در مقیاس جهانی است....